Halloweentown II: Kalabar’s Revenge (2001)

Halloweentown II: Kalabar’s Revenge (2001)

เผ่าครอมเวลล์อาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ยกเว้นคุณยายของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในฮัลโลวีนทาวน์ สถานที่ที่เหล่าสัตว์ประหลาดหนีความจริง แต่ตอนนี้ ลูกชายของ Kalabar ศัตรูเก่าของ Cromwells มีแผนที่จะใช้หนังสือของคุณยายเพื่อเปลี่ยน Halloweentown ให้กลายเป็นโลกแห่งความเป็นจริงสีเทาที่น่าสยดสยองในขณะที่เปลี่ยนผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด

ซับไทย
ตัวเล่นหลัก

ตัวอย่าง

รีวิว / สปอยหนัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *